Wat kan de Mediationdesk voor jou betekenen?

  • Zorgen dat jullie tijdens een vrijblijvend intakegesprek een plan van aanpak krijgen.
  • Zorgen dat emoties en andere onbesproken zaken bespreekbaar worden gemaakt waardoor praten over een oplossing makkelijker wordt.
  • Zorgen dat met het bespreekbaar maken van onderliggende emoties, wensen en behoeften een gang naar de rechter wordt voorkomen.
  • Zorgen dat de afspraken die door jullie worden gemaakt vastgelegd worden in een overeenkomst.